smallturtle

Chờ tín hiệu sell SP500

Giá xuống
CURRENCYCOM:US500   S&P 500
20 lượt xem
0
- Biểu đồ tuần: Nến tuần đã xác nhận Dowtrend
- H4: Vùng cung tiềm năng 4420, sell xuống mục tiêu giá 4247