MorganLee_SPX

SPX500 Xu hướng trong quý 4 : SPX đã tạo đáy mới ở 3655

CAPITALCOM:US500   US 500
Sau 2 tuần SPX500 cũng điều chỉnh lại về vùng 36xx khả năng ở vùng hỗ trợ này SPX sẽ sw biên độ rộng. Giám đốc chiến lược chứng khoán Mỹ Michael Wilson của Morgan Stanley nhận định: “Đồng USD mạnh như vậy trong lịch sử đã dẫn đến một số khủng hoảng kinh tế/ tài chính”.
Lợi suất trái phiếu tăng vọt vào ngày thứ Hai, với lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc tiến lên mức 3.9% trong phiên. Đó là mức cao nhất kể từ năm 2010.
Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm cũng tăng, vốn đặc biệt nhạy cảm với chính sách của Fed, vượt mức 4.3%, mức cao nhất kể từ năm 2007.
Dựa vào tình hình trên thì dự kiến lãi suất vẫn còn 1 đợt tăng 75 điểm bps.
Chiến lược giao dịch ngày hôm nay
Canh sell spx tại 3730 STL 3772
TP 3650 - 3550
Canh buy spx 3650 STL 3630
TP 3700-3730
Lưu ý : Thị trường biến động liên tục vậy nên hãy chú ý trong quá trình giao dịch kiểm soát rủi ro bằng các cài đặt TAKE PROFIT và STOP LOSS đầy đủ để đạt được hiệu quả giao dịch.
Đây chỉ là nhận định cá nhân của tác giả để người đọc tham khảo , không được xem là lời khuyên đầu tư.
Sau cùng, chúc bạn đọc một ngày làm hiệu hiệu quả và thành công !
#spx #spx500 #daututaichinh #sp500 #chungkhoanmy #taichinh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.