Tungle111

08/07/21: S&P 500 tiếp tục lập đỉnh mới

Giá lên
Tungle111 Cập nhật   
CAPITALCOM:US500   US 500
Kỷ lục nối tiếp những kỷ lục, chứng khoán Mỹ hôm qua tiếp tục được "bơm" khá mạnh mẽ, đa phần các cổ phiếu đều giao dịch trong sắc xanh, đặc biệt là các cổ phiếu công nghệ, chỉ số S&P 500 tiếp tục lập đỉnh cao nhất mọi thời đại của mình khi chạm ngưỡng 4363, qua đó tiếp tục củng cố xu hướng tăng của mình và những lúc này chúng ta nên cẩn thận bởi một đợt điều chỉnh mạnh hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Chiến lược ưu tiên pullback về và Long thuận theo xu hướng rất đang quan tâm của S&P 500 hôm nay.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.