Linda369

Dự báo SP500 ngày 12.5.2022

Giá xuống
CURRENCYCOM:US500   S&P 500
Thị trường tiếp tục xu hướng giảm trên khung D. Lưu ý nếu bạn giao dịch dài hạn thì xem xét chốt lợi nhuận vì hiện tại sắp hình thành sóng 5 . sẽ có 1 đợt sóng hồi về tại khung D.
Nếu bạn giao dịch trong ngày theo kế hoạch và phân tích để chờ đợi điểm vào tốt
Chúc bạn thành công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.