Tungle111

Chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500 liệu có điều chỉnh ngắn hạn?

Giá xuống
Tungle111 Cập nhật   
-Chiến lược ưu tiên: Bán ngắn hạn
-Phân tích ý tưởng: Sau khi lập đỉnh ở phiên giao dịch đầu tuần vừa qua ở mức 4744, chỉ số S&P 500 đã có sự điều chỉnh một phân trên thị trường chứng khoán. Dù dài hạn thì xu hướng vẫn đang là xu hướng tăng đặc biệt là trong bối canh Jerome Powell được công bố giữ chức Chủ tịch FED thêm nhiệm kỳ thứ 2, tuy nhiên với việc hình thành nên Bearish Pin Bar ở phiên thứ 2 đang cho thấy có một sự điều chỉnh ngắn hạn của chỉ số chứng khoán Mỹ này.
-Support levels: 4650 và 4630
-Resistance levels: 4720 và 4750
Giao dịch được đóng thủ công:
đóng lệnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.