Tungle111

10/08/21: Cẩn thận S&P 500 điều chỉnh!

Giá xuống
Tungle111 Cập nhật   
CAPITALCOM:US500   US 500
Chỉ số chứng khoán Mỹ nói chung và chỉ số S&P 500 nói riêng tiếp tục duy trì ở mức kỷ lục đỉnh cao nhất mọi thời đại.
Tuy nhiên một điều hết sức chú ý dành cho chỉ số này hiện đang có dấu hiệu breakout up trendline trung hạn.
Do đó chúng ta nên cẩn thận trong những tình huống này để không bị đu đỉnh.
Các vùng hỗ trợ đáng chú ý ưu tiên 4375.
Bình luận:
vẫn không có gì thay đổi
Giao dịch được đóng thủ công:
Đã chưa điều chỉnh về vùng support chờ đợi để Long, đợi chờ là hạnh phúc.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.