KienTri

Quan Sát Chờ Điểm Vào Buy/Buy stop US500 , SPX

Giá lên
KienTri Cập nhật   
CURRENCYCOM:US500   US 500
Hãy kiên nhẫn chờ đợi nếu giá phá vỡ:
1. Đó là cây nến H1 tăng mạnh và trên giá 4050.
2. Vào H4 xem tín hiệu cây H4 đã xác nhận trên trend Line.
3. Vào lệnh Buy hoặc Buy stop với 1 lệnh nhỏ trước tại vùng giá phá vỡ.
Thường giá sẽ đi rất nhanh.
Chúc bạn giao dịch thành công.
Giao dịch cũng giống như đi san mỗi bạn nhé.
Bình luận:
Giá phá vỡ và tăng mạnh nhưng không đến điểm TP, bạn nào chốt với tỉ lê 1:1 thì ổn.
Cây nến D rút chân xấu vì vậy nên hôm nay chúng ta thoát lệnh nhé anh em

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.