FXLinkVietnam

PCE sẽ được công bố hôm nay. Liệu US500 sẽ phục hồi?

Đào tạo
PEPPERSTONE:US500   US 500 Index
- Thị trường đang tập trung vào dữ liệu PCE sẽ được công bố hôm nay sau khi một số dữ liệu kinh tế được công bố vào ngày hôm qua.
- Lo ngại về lần tăng lãi suất tiếp theo của FOMC sẽ tăng lên nếu PCE cao hơn dự đoán.
- Dữ liệu kinh tế được đưa ra có cả tốt và xấu khiến người tham gia thị trường trở nên lưỡng lự hơn.
- Về mặt phân tích kỹ thuật, US500 đã kiểm tra mức hỗ trợ vào khoảng 4000 và cố gắng giữ trên mức đó.
- Nếu US500 có thể phục hồi từ phạm vi 3950, giá sẽ có cơ hội quay trở lại phạm vi 4025 - 4050.
- Ngược lại, nếu US500 lập tức tăng trở lại thì giá có thể kiểm tra lại vùng 4150 - 4160.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.