Tungle111

S&P 500 có tiếp tục tăng sau khi lập đỉnh mới?

Giá lên
Tungle111 Pro Cập nhật   
CURRENCYCOM:US500   US 500
- Chiến lược ưu tiên phiên Âu: Mua S&P 500
- Phân tích ý tưởng: Khung D1 ở phiên giao dịch hôm qua tiếp tục thiết lập đỉnh mới cao nhất mọi thời đại của chỉ số S&P 500 khi đạt mức gần 4600 điểm. Khung H1 tuy đã hồi lại một phần vào phiên Mỹ hôm qua nhưng xu hướng tăng vẫn nguyên vẹn, các vùng hỗ trợ đáng chú ý cho chiến lược mua hôm nay ưu tiên ở 4570 và 4530.
Giao dịch được đóng thủ công: Đóng lệnh dừng lỗ 10 điểm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.