Dautusieude_Official

US500: MUA TEST LẠI ĐƯỜNG XU HƯỚNG TĂNG

Giá lên
CAPITALCOM:US500   US 500
Với tình hình hiện tại đà giảm của US500 Vẫn đang tiếp tục, lãi suất có thể tăng sau cuộc họp FOMC ngày mai. Tâm lý đè nặng nhưng chúng ta vẫn có thể mua vùng giá này target đường trend trước đó.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.