Eagle-Pips

USDCAD sell ngay tại 1.3480

Giá xuống
Eagle-Pips Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USD/CAD Sell ngay tại @1.3480
Stop loss @1.3500 (-20 pips)
Take profit @1.400 (+80 pips)

Chú ý: Khi đạt 50 pips, các bạn tự dời Stop loss đến entry nhé.

Chúc các bạn may mắn
Bình luận:
+45 pips running. Move SL to entry.
Sẽ không có update gì mới cho lệnh này.

Have a good day, guys.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.