phamsinh127

USDCAD - D– Thời cơ Buy đã đến

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Buy luôn theo khung D hoặc vào H1 - H4 chờ tín hiệu để tối ứu điểm vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.