FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD

đang có dấu hiệu phá lên trên vùng h1

tiếp tục chờ đợi để tìm cơ hội buy lên, tuy nhiên mình sẽ chỉ buy khi:
- giá đã phá vỡ qua vùng 1.26390
- hình thành cấu trúc tăng một cách rõ ràng và HL tại giá 1.26001 làm điểm stop lot
tiếp tục chờ đợi hành động giá và không làm gì cả
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.