NguyenThang33

USDCAD - Short

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Anh em có dám chơi bắt đỉnh ko nhở :))) đứt tay đó :D

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.