GAMOFX

UCAD ngày cuối tuần thứ 6

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
các bạn có thể theo plan 1 , tỷ lệ RR nhiều hơn hoặc đợi tín hiệu xác nhận thêm ở breakout trend line theo plan 2
kịch bản được hỗ trợ khi có tín hiệu tăng do beartrap xảy ra tạo hỗ trợ mới 1.2697

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.