DamThinh

UCAD ngày cuối tuần thứ 6

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
50 lượt xem
2
các bạn có thể theo plan 1 , tỷ lệ RR nhiều hơn hoặc đợi tín hiệu xác nhận thêm ở breakout trend line theo plan 2
kịch bản được hỗ trợ khi có tín hiệu tăng do beartrap xảy ra tạo hỗ trợ mới 1.2697