thanhnguyen19979

Cây USDCAD đã hoàn thành vai đàu vai ngược

OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Cây USDCAD đã hoàn thành vai đàu vai ngược và đang quay lại test chân mô hình và vùng hỗ trơ chờ tín hiệu đảo chiều mút lên :D :D