FX_IDC:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD đang hình thanh mức giá cao hơn, nhưng hãy để ý mốc kháng cự tại 1.3400.Việc vượt lên trên mốc đó có thể khiến nhiều ng nhẩy vào buy tiếp. Vui lòng xem biểu đồ cho kịch bản chính và kịch bản thay thế.
Nhưng dù sao các bạn cũng đừng nên quên đặt SL nha :))

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.