OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
sóng a đang hoàn thiện. đợi sóng b hình thành để sell theo sóng C