DuyphongFX88

Bán khống USDCAD trên H4

Giá xuống
DuyphongFX88 Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
trên khung h4, giá đã quét khu vực stoploss của phe bán khống + ăn thêm buy stop của trader breakout
=> sẵn sàng đi xuống tới 2 zone trong hình
Đóng lệnh: dừng lỗ
Bình luận: giá chạm cắt lỗ xong về TP 2 :( đợi trade khác thôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.