OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Chờ Sell USDCAD khi có các tín hiệu tốt của thị trường (nến giảm điều chỉnh hoặc tín hiệu quá bán)
Bình luận: USDCAD giảm sâu gần về khu vực TP trước khi đến vùng Sell Limit.Hủy kế hoạch giao dịch!