UnknownUnicorn4815460

Chờ sell USDCAD (H4)

UnknownUnicorn4815460 Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Chờ Sell USDCAD khi có các tín hiệu tốt của thị trường (nến giảm điều chỉnh hoặc tín hiệu quá bán)
Bình luận: USDCAD giảm sâu gần về khu vực TP trước khi đến vùng Sell Limit.Hủy kế hoạch giao dịch!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.