xuanhaimmoer

USDCAD - Phá xu hướng tăng ngắn hạn

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Giá đã phá treng tăng ngắn hạn

Đợi USDCAD hồi lên vùng giá trên biểu đồ và short entry với TP và SL.

Good luck !