LeTrongHoaiNam

USD/CAD, có khả năng sẽ rơi 50 pips

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Khả năng cao sẽ rớt vì 1.287 là kháng cự mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.