VnRebates

USDCAD - Giá phá VAH trong cấu trúc range hướng lên

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Giá USDCAD trước đó đi trong range có cấu trúc hướng lên, thể hiện môi trường giá mạnh. Giá hiện tại đã vượt qua VAH trong VP của range này. Kì vọng một nhịp test lại VAH hợp lưu với cạnh dưới cấu trúc trước khi giá tăng lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.