XuanTruong-xtm

Phân tích định hướng của cặp USDCAD khung H1

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Phân tích định hướng của cặp USDCAD khung H1