FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Cấu trúc thị trường: H4, H1 giảm

Giá đang tăng hồi tạo ra thanh khoản 2 đỉnh. Canh giá hồi về vùng Supply trùng fibo 61.8 sau khi quét thanh khoản 2 đỉnh để entry vào lệnh sell

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.