URIFX

USDCAD #Sell dài dạn

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Aggressive: sell ngay và luôn.
Conservative: chờ breakout.