smallturtle

Chờ mua USD/CAD

Giá lên
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USD/CAD tuần 7/3/2022
- Biểu đồ tuần: Cấu trúc sóng tăng
- Biểu đồ H4: Cấu trúc sóng giảm hiện tại đã bị phá, vùng demand đc thiết lập
- Hành động: Chờ giá lui về khu vực demand rồi mua lên, mục tiêu 1.28912
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.