ThanhThaoMC

13/05 USDCAD bán vào cuối sóng vàng thứ 5

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada

USDCAD đang bắt đầu sóng 3 bước mới sau khi kết thúc đợt sóng 5 bước( vàng)
Đây là sóng 3 bước giả định của sóng xung lực màu tím lớn
Target: giảm xuống 850 pips