OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Mọi người cẩn thận nó không xuống luôn đâu,nó lừa cho đấy.Nhiều người hỏi tôi có sell tiếp luôn không?
Đừng vội vã