OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Mọi người cẩn thận nó không xuống luôn đâu,nó lừa cho đấy.Nhiều người hỏi tôi có sell tiếp luôn không?
Đừng vội vã
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.