Saothannong

Sell USDCAD

Giá xuống
Saothannong Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Trên biểu đồ H1 giá phá trend, phá dow. Giá đang backtest lại vùng cản. Có thể xem xét sell giá hiện tại và dừng lỗ tuyệt đối như hình
Bình luận:
Giá đã đạt 1R. Có thể xem xét chốt 1 phần và kéo SL tiếp tục gồng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.