FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
- USDCAD sau khi chu kỳ giảm liên tiếp, đã dò được đáy và bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều.

- Kèo có tỷ lệ RR cực cao.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.