FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Giá đang tiếp cận hỗ trợ của nó ở mức 1.3202 , nơi có khả năng bật trở lại ngưỡng kháng cự tại 1.3254