FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Giá đang tiếp cận hỗ trợ của nó ở mức 1.3202 , nơi có khả năng bật trở lại ngưỡng kháng cự tại 1.3254
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.