KeTromSach

USDCAD :update thêm

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Ở đây tôi chỉ nói về khung H4:
XU hướng h4 đang là xu hướng giảm giảm nhưng chúng ta đã hết cơ hội để SELL.
Vì vậy nên đợi khi giá đang chạm hỗ trợ (vùng này khá rộng) và sẽ bâtj lên trong vài ngày nữa ,rất có khả năng là bật lên fibo vùng 0.382 rồi tiếp tục xu hướng giảm
Vậy đợi đến lúc hồi lên (nhịp hồi k lớn đâu) rồi mới vào lệnh SELL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.