Kalima102

USD CAD tăng điều chỉnh

Kalima102 Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USD CAD hình thành sóng tăng mới. Buy ngắn hạn R 1:3
Bình luận:
Kèo này không hit
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.