kimjanghoo

USDCAD XU HƯỚNG GIẢM KHUNG TUẦN "CHỜ SELL"

Giá xuống
kimjanghoo Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Khung tháng: đang trong xu hướng tăng
Khung tuần: xu hướng giảm, giá đang điều chỉnh về vùng quan trọng
khung ngày: giá đang hồi về khu vực gần trend giảm và kháng cự quan trọng trước đó.
Khuyến nghị giao dịch: sell ở mức giá 1.33249-1.33296 sl 100pip, tp 200pip
Bình luận:
Zalo hỗ trợ: 0898604071 Sơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.