VirusF

Hướng đi cặp USD/CAD thời gian tới

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
* UCAD đang có 1 cản mạnh tháng từ trendline
* Mốc cản Fibo | 76.4 | 2 tháng
* Mốc cản tâm lý 1.192100
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.