ThanhDCOfficial

USDCAD còn một nhịp tăng. Theo dõi phương án BUY

Giá lên
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Theo như biểu đồ cho chúng ta thấy:
- Xu hướng chính là đi lên.
- Giá đang điều chỉnh song song trong kênh giá hướng xuống.
- Giá đã vượt qua điểm Pivot Point và đi lên. Tạo nên một kênh giá nhỏ hướng lên.
Qua những dữ kiện đó chúng ta cần làm gì:
- Chỉ buy, hiện tại chưa phải là lúc để sell, vì sell ở mức giá hiện tại sẽ có tỉ lệ rủi ro rất cao. Liệu tài khoản của bạn có chịu được không?
- Nếu giá bật lên khỏi Pivot Point hiện đang chạm thì mới tính phương án buy. Đó chỉ là dự tính, vẫn chưa đủ điều kiện buy.
- Nếu giá bật lên khỏi trendline bên trên và nến xác nhận đóng cửa trendline phía bên trên ta mới xem xét vào lệnh buy.
- Nếu giá không đi đúng nhận định này, bạn hãy đứng ngoài thị trường, không được giao dịch gì cả.

Trade what your plan, the plan what your trade.
Bình luận: Giá đang chạm trendline phía trên, anh em nên quan sát vùng này
Bình luận: Giá hiện tại không thể vượt trenline phía trên. Anh em hủy kế hoạch buy đi nhá

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.