truongdathuong

USDCAD H4 25/06

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Mô hình vai đầu vai đã được xác nhận. Tín hiệu vào hơi muộn 1 cây nến. Canh lướt ở khung nhỏ khi thị trường mở cửa.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.