OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD đã xuống vùng Demand H4. Có thể canh mua vào tại vùng này.
Bạn có thể sử dụng bất cứ tín hiệu đảo chiều nào từ phương pháp giao dịch của mình để vào lệnh mua.

Mùa bay của coin và chứng đã hết. Còn asset nào để đầu tư không? Có: hàng hóa phái sinh. Mở tài khoản ở đây để nhận sự hỗ trợ nhé: https://bit.ly/3wxHOod
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.