SAXO:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Giá của cặp đang hướng về mốc hỗ trợ của nó tại 1.29420. Tại đây có thể giá sẽ bật bên hướng về mốc kháng cự tại 1.30397.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.