FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
mua lên là một ý tưởng của cá nhân tôi tôi sẽ mua lên

Bình luận