FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Giá đang tiếp cận ngưỡng hỗ trợ tại mức 1.3227 , nơi nó có khả năng tăng trở lại vùng kháng cự tại 1.3323