SonPriceAction

USDCAD sell stop

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Sell stop USDCAD như trên hình. Với tất cả các tín hiệu Pinbar trên d1, d4, trendline gãy và momentum bearish mạnh trước đó là justifiy cho 1 cú trade đẹp. Đặt Sl và tuyệt đối tôn trọng nó nếu giá hit SL