OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Sell stop USDCAD như trên hình. Với tất cả các tín hiệu Pinbar trên d1, d4, trendline gãy và momentum bearish mạnh trước đó là justifiy cho 1 cú trade đẹp. Đặt Sl và tuyệt đối tôn trọng nó nếu giá hit SL

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.