FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD kệnh ngày đang trong kênh giá giảm
- m30 trạm trend giảm
- Short USDCAD: RR:1:2
Đóng lệnh: dừng lỗ: Fail