cuongdongphu

Short USDCAD

Giá xuống
cuongdongphu Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD kệnh ngày đang trong kênh giá giảm
- m30 trạm trend giảm
- Short USDCAD: RR:1:2
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Fail
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.