Vothuong1992

Buy limit USDCAD at 1.2700

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
-Trên khung weekly, xu hướng USDCAD nằm trong xu hướng tăng, MACD tăng,
-Trên khung daily, xu hướng USDCAD nằm trong xu hướng tăng, EMA12 nằm trên EMA 26.
-Mức hỗ trợ mạnh 1.2700.
-Các quỹ đầu cơ sẽ chốt lời các trạng thái long CAD trong năm 2017, báo cáo COT trạng thái net long giảm dần trong năm nay.
-Cần chú ý rủi ro khi buy USDCAD, BOC có khả năng nâng lãi suất trong quý I, tuần sau thứ 5 và thứ 6 có nhiều tin tức quan trọng tới CAD CPI, GDP, Retail Sales.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.