FOREXCOM:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
RSI H4 tạo phân kỳ
đồ thị chạm vùng kháng cự và trendline