URIFX

USDCAD: Sẽ còn giảm

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Mong chờ 1 cú hồi AB=CD và sell.