GKFXPrimeVN

USDCAD, thời cơ đã tới!

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Khi Gold điều chỉnh lại, căng thẳng thương mại cũng dịu bớt, dầu tăng lại và cũng là lý do CAD tăng lên dẫn đến USDCAD giảm. Nhìn lên biểu đồ, ta thấy USDCAD đã phá đường trendline trong xu hướng tăng với lực giảm khá mạnh. Với sự phá vỡ xu hướng này cũng với những động thái mới nhất trong thương chiến, ta có thể nói rằng USDCAD còn giảm tiếp. Anh em tham khảo nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.