HaoDinhNho

Canh sell UCAD

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Canh Sell UCAD theo mũi tên đỏ. Sau đó chờ theo hướng nào thì theo
Giao dịch đang hoạt động: Bat dau sell