BlackJack83

xu hướng cặp USDCAD ngày cuối tuần

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
cặp ngoại hối USDCAD đã phá vỡ trendline tăng ngắn hạn và hiện đang chạm ngưỡng hỗ trợ 1.3135. theo thuyết thời gian của ichimoku thì nến D1 ngày hôm qua cũng là nến của ngày biến đổi chu kì giá. chúng ta có thể buy tại mức giá này và TP kì vọng giá sẽ hồi về đường trendline vừa phá.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.